W PRL etos pracy podkreślano na wszelkie możliwe sposoby, propagandowe hasła zajmowały dużo miejsca na kolorowych plakatach. Oprócz doniosłej roli pracy na rzecz budowy lepszego jutra, niezwykle ważną rolę w życiu codziennym pełniła walka z ukrytym wrogiem ludu pracującego miast i wsi. Zobaczcie naszą galerię propagandowych plakatów z minionej epoki.


 

10. Strzeż tajemnicy państwowej

 

 

 

 

9. Poborowi do szeregu

 

 


8. Strzeż tajemnicy służbowej

 

 


7. Bądź czujny wobec wroga narodu

 

 


6. Olbrzym i zapluty karzeł reakcji

 

 


5. Coś TY zrobił dla realizacji planu?

 

 


4. Naprzód! Do walki o plan 6-letni!

 

 


3. Pozdrawiamy kobiety

 

 


2. Bumelant

 


1. Nie piję, bo zbieram na Malucha.

 Początek strony